Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są mailowo, pod adresem minisiatkowka@laskovia.pl. W mailu proszę podać: nazwę klubu, liczbę zgłaszanych zespołów oraz liczbę zawodniczek w każdym zespole. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia.

W poszczególnych kategoriach obowiązują następujące limity zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń):

  • turniej DWÓJEK – piątek, 27 grudnia – maks. 36 zespołów, maks. 3 zespoły z jednego klubu, maks. 3 zawodniczki w zespole,
  • turniej TRÓJEK – sobota, 28 grudnia – maks. 24 zespoły, maks. 2 zespoły z jednego klubu, maks. 5 zawodniczek w zespole,
  • turniej CZWÓREK – niedziela, 29 grudnia – maks. 24 zespoły, maks. 2 zespoły z jednego klubu, maks. 6 zawodniczek w zespole.

Aktualne listy startowe dostępne są w zakładce „LISTA STARTOWA„.

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od zawodniczki (płatne na miejscu w biurze zawodów). Każda z zawodniczek otrzyma medal i pamiątkowy upominek.