Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są mailowo, pod adresem minisiatkowka@laskovia.pl. W mailu proszę podać: nazwę klubu, liczbę zgłaszanych zespołów oraz liczbę zawodniczek w każdym zespole. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja.

W poszczególnych kategoriach obowiązują następujące limity zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń):

  • turniej CZWÓREK – niedziela, 23 maja – maks. 18 zespołów, maks. 2 zespoły z jednego klubu, maks. 6 zawodniczek w zespole.

Aktualne listy startowe dostępne są w zakładce „LISTA STARTOWA„.

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od zawodniczki. Każda z zawodniczek otrzyma medal i pamiątkową koszulkę.

Wpisowe należy opłacić przelewem na rachunek organizatora do 21 marca. Dane do płatności znajdują się na stronie: http://laskovia.pl/klub/kontakt