Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są mailowo, pod adresem minisiatkowka@laskovia.pl. W mailu proszę podać: nazwę klubu, liczbę zgłaszanych zespołów oraz liczbę zawodniczek w każdym zespole. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 grudnia.

Zarówno do turnieju trójek (czwartek, 28 grudnia) jak i do turnieju dwójek (piątek, 29 grudnia) jeden klub  może zgłosić maksymalnie 3 zespoły.

Limit zespołów w turniejach wynosi 24 drużyny w trójkach i 36 drużyn w dwójkach (decyduje kolejność zgłoszeń). Aktualne listy startowe dostępne są w zakładce „LISTA STARTOWA„.

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od zawodniczki. Każda z zawodniczek otrzyma medal i pamiątkową koszulkę.