Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem turnieju jest ŁMLKS Łaskovia.
 2. Głównym sponsorem turnieju jest Firma Pogrzebowa Olimp.
 3. Organizacja turnieju współfinansowana jest przez Gminę Łask.

II Termin i miejsce

 1. Turniej zostanie rozegrany w ciągu trzech dni i zostanie podzielony na trzy kategorie wiekowe:
  • piątek – 27 grudnia 2017 r. – dwójki dziewcząt – rocznik 2009 i młodsze,
  • sobota – 28 grudnia 2017 r. – trójki dziewcząt – rocznik 2008 i młodsze,
  • niedziela – 29 grudnia 2018 r. – czwórki dziewcząt – rocznik 2007 i młodsze.
 2. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku przy ul. Warszawskiej 13.
 3. Turniej rozgrywany będzie na 6 (dwójki i trójki) i na 4 (czwórki) boiskach.
 4. Harmonogram turnieju:
  • 9:00 – 9:30 – przyjazd zespołów
  • 9:30 – 9:45 – odprawa techniczna dla trenerów
  • 10:00 – 13:00 – faza eliminacyjna
  • 13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
  • 14:00 – 17:00 – faza finałowa
  • 17:00 – zakończenie turnieju, dekoracja uczestniczek

III Uczestnicy

 1. W turnieju mogą brać udział dziewczęta urodzone w roku 2009 i młodsze (w kategorii dwójek), 2008 i młodsze (w kategorii trójek) oraz 2007 i młodsze (w kategorii czwórek).
 2. W kategorii dwójek zespół mogą reprezentować maksymalnie 3 zawodniczki (w tym 1 rezerwowa).
 3. W kategorii trójek zespół może reprezentować maksymalnie 5 zawodniczek (w tym 2 rezerwowe).
 4. W kategorii czwórek zespół może reprezentować maksymalnie 6 zawodniczek (w tym 2 rezerwowe).
 5. W turnieju w każdej kategorii mogą występować maksymalnie 3 zespoły reprezentujące 1 klub w kategorii dwójek i maksymalnie 2 zespoły reprezentujące 1 klub w kategoriach trójek i czwórek (limit ten może zostać zniesiony w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu zapisów).
 6. Limit zespołów wynosi: 36 drużyn w dwójkach, 24 drużyny w trójkach oraz 24 drużyny w czwórkach, o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

IV Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą mailową pod adresem minisiatkowka@laskovia.pl.
 2. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu, liczbę zespołów zgłaszanych w każdej kategorii wiekowej oraz liczbę zawodniczek w każdym zespole.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku, 13 grudnia 2019 r.
 4. Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od uczestniczki.
 5. Wpisowe należy uiścić u organizatora w dniu turnieju, przed odprawą techniczną.

V System rozgrywek

 1. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.
 2. Mecze będą rozgrywane według przepisów gry w minisiatkówkę PZPS obowiązujących w sezonie 2019/2020.
 3. Każdy z zespołów rozegra przynajmniej 6 meczów.
 4. Organizator poda wstępny system rozgrywek po zamknięciu zapisów, ostateczny system rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej, przed rozpoczęciem turnieju.

VI Nagrody i upominki dla uczestniczek

 1. Każda uczestniczka otrzyma pamiątkowy upominek oraz medal.
 2. 3 najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary, medale i upominki.
 3. Najlepsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki i upominki.

VII Informacje dodatkowe

 1. Istnieje możliwość organizacji noclegów dla uczestniczek i trenerów – informacji na temat noclegów indywidualnie udziela organizator.
 2. Wszelkie informacje na temat turnieju będą dostępne na stronie internetowej organizatora – http://olimpcup.laskovia.pl/ – oraz na jego profilu na Facebooku – https://facebook.com/laskovia/
 3. Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki – w celu zachowania porządku prosimy o nieprzywożenie swoich piłek.
 4. Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator.