Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem turnieju jest ŁMLKS Łaskovia.
 2. Głównym sponsorem turnieju jest Firma Pogrzebowa Olimp.

II Termin i miejsce

 1. Turniej zostanie rozegrany w niedzielę, 23 maja 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku (dawne Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku) przy ul. Inki – Danuty Siedzikówny 1.
 2. Turniej rozgrywany będzie na na 3 boiskach.
 3. Harmonogram turnieju:
  • 9:00 – 9:45 – przyjazd zespołów
  • 9:45 – 10:00 – odprawa techniczna dla trenerów
  • 10:30 – 13:30 – I faza rozgrywek
  • 13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
  • 14:30 – 17:30 – II faza rozgrywek
  • 17:30 – zakończenie turnieju, dekoracja uczestniczek

III Uczestnicy

 1. W turnieju mogą brać udział dziewczęta urodzone w roku 2008 i młodsze.
 2. Zespół może reprezentować maksymalnie 6 zawodniczek (w tym 2 rezerwowe).
 3. W turnieju mogą występować maksymalnie 2 zespół reprezentujące 1 klub (limit ten może zostać zniesiony w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu zapisów).
 4. Limit zespołów wynosi 18 drużyn, o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

IV Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą mailową pod adresem minisiatkowka@laskovia.pl.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do niedzieli, 17 maja 2021 r.
 3. Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od uczestniczki.
 4. Wpisowe należy uiścić przelewem na rachunek bankowy organizatora do dnia 17 maja 2021 r. Dane do przelewu znajdują się na stronie: http://laskovia.pl/klub/kontakt

V System rozgrywek

 1. Mecze będą rozgrywane według przepisów gry w minisiatkówkę PZPS obowiązujących w sezonie 2020/2021.
 2. Zespoły zostaną podzielone na 3 grupy po 6 zespołów. Mecze w obu fazach grupowych rozgrywane będą w formie 1 seta do 15 punktów, zmiana stron po 8. punkcie.
 3. Po zakończeniu I fazy grupowej zespoły z 2 najlepszych miejsc z każdej grupy utworzą grupę rywalizującą o miejsca 1-6, zespoły z 3 i 4 miejsc grupę rywalizującą o miejsca 7-12, zespoły z 4 i 5 miejsc grupę rywalizującą o miejsca 13-28. W II fazie grupowej zaliczone zostaną spotkania z I fazy grupowej. Po zakończeniu II fazy grupowej o klasyfikacji turnieju zadecyduje tabela poszczególnych grup.

VI Nagrody i upominki dla uczestniczek

 1. Każda uczestniczka otrzyma pamiątkową koszulkę oraz medal.
 2. 3 najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary, medale i upominki.
 3. Najlepsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki i upominki.

VII Obostrzenia sanitarne

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, turniej zostanie rozegrany w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu jego rozgrywania, zgodnie z aktualnymi przepisami wprowadzonymi przez Radę Ministrów.
 2. Na dzień 17 maja 2021 r. (dzień tworzenia nieniejszego regulaminu) podczas turnieju obowiązywać będą następujące obostrzenia sanitarne:
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na teren hali sportowej (płyny do dezynfekcji dostarczy organizator),
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie hali sportowej (trybuny, szatnie, pozostałe pomieszczenia), za wyjątkiem płyty boiska, na której toczyły będą się rozgrywki sportowe,
  • zachowanie dystansu społecznego podczas trwania turnieju (zwłaszcza na trybunach, w szatniach i w pozostałych pomieszczeniach),
  • do hali sportowej wpuszczone zostaną jedynie: zawodniczki i trenerzy (maksymalnie 1 trener na zespół) + maksymalnie jeden dodatkowy przedstawiciel klubu. 

VIII Informacje dodatkowe

 1. Istnieje możliwość organizacji noclegów dla uczestniczek i trenerów za pośrednictwem organizatora (internat, łazienki na korytarzu) – informacji na temat noclegów indywidualnie udziela organizator, liczba noclegów jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 2. W sytuacji gdy zapotrzebowanie na noclegi okaże się większe niż liczba uczestników, która chce z nich skorzystać organizator przekaże informacje dotyczące bazy hotelowej dostępnej na terenie Łasku i okolic. Przy korzystaniu z bazy hotelowej uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie.
 3. Dla uczestników nie korzystających z noclegu istnieje możliwość zamówienia obiadów z dowozem na halę w dniu turnieju. Koszt pojedynczego obiadu wynosi 18 zł, płatność na hali przed turniejem, zamówienia na obiady przyjmowane będą do 21 marca.
 4. Wszelkie informacje na temat turnieju będą dostępne na stronie internetowej organizatora – http://olimpcup.laskovia.pl/ – oraz na jego profilu na Facebooku – https://facebook.com/laskovia/
 5. Organizator zapewnia piłki meczowe, prosimy o przywiezienie ze sobą piłek rozgrzewkowych.
 6. Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
 7. Wszelkie sprawy nieujęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator.