Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem turnieju jest ŁMLKS Łaskovia.
 2. Głównym sponsorem turnieju jest Firma Pogrzebowa Olimp.
 3. Organizacja turnieju współfinansowana jest przez Gminę Łask.

II Termin i miejsce

 1. Turniej zostanie rozegrany w ciągu trzech dni i zostanie podzielony na trzy kategorie wiekowe:
  • poniedziałek – 28 grudnia 2020 r. – dwójki dziewcząt – rocznik 2010 i młodsze,
  • wtorek – 29 grudnia 2020 r. – trójki dziewcząt – rocznik 2009 i młodsze,
  • niedziela – 30 grudnia 2020 r. – czwórki dziewcząt – rocznik 2008 i młodsze.
 2. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku (dawne Gimnazjum nr 2) przy ul. Inki – Danuty Siedzikówny 1 (dawna ul. Berlinga 1).
 3. Turniej rozgrywany będzie na 5 (dwójki i trójki) i na 3 (czwórki) boiskach.
 4. Harmonogram turnieju:
  • 8:00 – 8:45 – przyjazd zespołów
  • 8:45 – 9:00 – odprawa techniczna dla trenerów
  • 9:30 – 16:00 – gry turniejowe
  • 16:00 – zakończenie turnieju, dekoracja uczestniczek

III Uczestnicy

 1. W turnieju mogą brać udział dziewczęta urodzone w roku 2010 i młodsze (w kategorii dwójek), 2009 i młodsze (w kategorii trójek) oraz 2008 i młodsze (w kategorii czwórek).
 2. W kategorii dwójek zespół mogą reprezentować maksymalnie 3 zawodniczki (w tym 1 rezerwowa).
 3. W kategorii trójek zespół może reprezentować maksymalnie 5 zawodniczek (w tym 2 rezerwowe).
 4. W kategorii czwórek zespół może reprezentować maksymalnie 6 zawodniczek (w tym 2 rezerwowe).
 5. W turnieju w każdej kategorii mogą występować maksymalnie 2 zespoły reprezentujące 1 klub w kategorii dwójek i trójek oraz maksymalnie 1 zespół reprezentujący 1 klub w kategorii czwórek (limit ten może zostać zniesiony w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu zapisów).
 6. Limit zespołów wynosi: 25 drużyn w dwójkach, 20 drużyn w trójkach oraz 15 drużyn w czwórkach, o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

IV Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są drogą mailową pod adresem minisiatkowka@laskovia.pl.
 2. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu, liczbę zespołów zgłaszanych w każdej kategorii wiekowej oraz liczbę zawodniczek w każdym zespole.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do niedzieli, 13 grudnia 2020 r.
 4. Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od uczestniczki.
 5. Wpisowe należy uiścić przelewem na rachunek bankowy organizatora do dnia 20 grudnia 2020 r. Dane do przelewu znajdują się na stronie: http://laskovia.pl/klub/kontakt

V System rozgrywek

 1. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.
 2. Mecze będą rozgrywane według przepisów gry w minisiatkówkę PZPS obowiązujących w sezonie 2020/2021.
 3. Każdy z zespołów rozegra przynajmniej 6 meczów.
 4. Organizator poda wstępny system rozgrywek po zamknięciu zapisów, ostateczny system rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej, przed rozpoczęciem turnieju.

VI Nagrody i upominki dla uczestniczek

 1. Każda uczestniczka otrzyma pamiątkowy upominek oraz medal.
 2. 3 najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary, medale i upominki.
 3. Najlepsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki i upominki.

VII Obostrzenia sanitarne

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, turniej zostanie rozegrany w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu jego rozgrywania, zgodnie z aktualnymi przepisami wprowadzonymi przez Radę Ministrów.
 2. Na dzień 30 listopada 2020 r. (dzień tworzenia nieniejszego regulaminu) podczas turnieju obowiązywać będą następujące obostrzenia sanitarne:
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na teren hali sportowej (płyny do dezynfekcji dostarczy organizator),
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie hali sportowej (trybuny, szatnie, pozostałe pomieszczenia), za wyjątkiem płyty boiska, na której toczyły będą się rozgrywki sportowe,
  • zachowanie dystansu społecznego podczas trwania turnieju (zwłaszcza na trybunach, w szatniach i w pozostałych pomieszczeniach),
  • do hali sportowej wpuszczone zostaną jedynie: zawodniczki i trenerzy (maksymalnie 1 trener na zespół) + maksymalnie jeden dodatkowy przedstawiciel klubu. 

VIII Informacje dodatkowe

 1. Istnieje możliwość organizacji noclegów dla uczestniczek i trenerów – informacji na temat noclegów indywidualnie udziela organizator.
 2. Wszelkie informacje na temat turnieju będą dostępne na stronie internetowej organizatora – http://olimpcup.laskovia.pl/ – oraz na jego profilu na Facebooku – https://facebook.com/laskovia/
 3. Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki – w celu zachowania porządku prosimy o nieprzywożenie swoich piłek.
 4. Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator.